Największa giełda

Obecnie 1 na 10 Amerykanów inwestuje w kryptowaluty

Według badania przeprowadzonego przez CNBC, w kryptowaluty inwestuje już 1 na 10 Amerykanów.

Ostatni sondaż przeprowadzony przez CNBC zatytułowany Momentive Poll: „Invest in You” z sierpnia 2021 r. pokazuje, że obecnie 1 na 10 Amerykanów inwestuje w kryptowaluty. Badanie którego autorką jest Victoria Rodriguez ujawniło, że głównym powodem dla którego cyfrowe waluty znajdują miejsce w portfolio inwestorów, jest potencjał jaki niosą one ze sobą w krótkim ale też dłuższym terminie.

Ci, którzy inwestują w kryptowaluty, mówią, że robią to ze względu na potencjał długoterminowego wzrostu (60%), potencjał wysokiego wzrostu w krótkim okresie (44%), łatwość zawierania własnych transakcji (33%) oraz podekscytowanie inwestowaniem (26%). Dokładnie połowa inwestorów w kryptowaluty zaczęła inwestować w ciągu ostatniego roku i najczęściej korzysta z aplikacji mobilnej (65%) lub strony samoobsługowej (23%) do dokonywania transakcji.

surveymonkey.com

Z badania wynika ponadto, że zdecydowanie chętniej na inwestycje w kryptowaluty decydują się mężczyźni niż kobiety, którzy częściej są w młodym lub średnim wieku.

  • Więcej mężczyzn niż kobiet inwestuje w kryptowaluty (16% vs 7%). Dotyczy to wszystkich grup rasowych/etnicznych. 
  • Więcej inwestorów w młodym i średnim wieku inwestuje w kryptowaluty niż starszych (15% z 18-34, 11% z 35-64, 4% z 65+).
  • Ogólnie tylko 3% inwestorów zaczęło inwestować, ponieważ zachęcił ich wzrost kryptowaluty. 
surveymonkey.com

Badanie dotyczyło ogólnego wpływu pandemii COVID-19 na postrzeganie sytuacji finansowej przez opinię publiczną. Prawie jedna czwarta z nich uważa, że COVID-19 stanowi ryzyko dla ich finansów osobistych, z czego największe obawy rodzi niebezpieczeństwo szybko zwiększającej się inflacji.

Dodaj komentarz