Największa giełda

Co to jest portfel kryptowalutowy?

Portfel (z ang. wallet) jest miejscem służącym do przechowywania kryptowalut (kluczy prywatnych), za jego pomocą można także wykonywać transakcje wysyłania i odbierania kryptowalut.

Na rynku są obecnie dostępne różne rodzaje portfeli. Możemy je podzielić na:

  • komputerowe
  • mobilne
  • sprzętowe
  • przeglądarkowe
  • papierowe/fizyczne

Portfele komputerowe mają postać aplikacji, którą trzeba zainstalować na komputerze. Wyróżnia się tutaj:

  1. portfele ciężkie przechowujące całą historię sieci. Zaletą jest wysoki poziom bezpieczeństwa tych portfeli, a wadą pochłanianie dużych zasobów komputera i długi czas synchronizacji
  2. portfele lekkie, w których łańcuch bloków jest przechowywany na zewnętrznym serwerze, dzięki czemu lekkie portfele nie wymagają dużych zasobów pamięci i szybko się synchronizują, przykładem takiego portfela jest Electrum

Dla niektórych wadą portfeli komputerowych jest brak mobilności, korzystać z nich można tylko na komputerze na którym portfel został zainstalowany.

Portfele dostępne na urządzenia mobilne pozwalają na korzystanie z kryptowalut za pomocą telefonów komórkowych i tabletów. Ich ogromną zaletą jest mobilność oraz możliwość bezpośredniego płacenia kryptowalutami w sklepach czy restauracjach. Są bardzo podobne do lekkich portfeli komputerowych, gdzie blockchain przechowywany jest na zewnętrznym serwerze i dzięki temu portfel nie wymaga dużych zasobów.

Portfele sprzętowe to zewnętrzne urządzenia USB. Są one mobilne i charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Przechowują klucze prywatne w trybie offline, przeważnie są zaopatrzone w wyświetlacz i można je dodatkowo zabezpieczyć hasłem. Dzięki czemu w przypadku zgubienia lub kradzieży nikt nie będzie miał dostępu do naszych środków. Do najbardziej znanych portfeli sprzętowych należą Ledger oraz Trezor.

Portfele przeglądarkowe działają za pomocą serwisów internetowych oferujących usługę portfela np. MetaMask. Do korzystania z nich wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do internetu. Wadą tego typu portfeli jest ograniczone bezpieczeństwo ponieważ zależy ono od serwisu, któremu powierzamy nasze środki.

Portfele papierowe/fizyczne polegają na zapisaniu klucza prywatnego na kartce papieru bądź w jakikolwiek inny fizyczny sposób lub zapamiętaniu (wersja ekstremalna), wtedy nośnikiem danych jest nasz mózg.

Ważne 

Niezależnie od tego jaki portfel wybierzemy trzeba pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej naszego portfela (zapisanie klucza prywatnego lub indywidualnego ciągu znaków do przywracania – seed). W innym przypadku w razie kradzieży, zgubienia urządzenia czy awarii systemu możemy bezpowrotnie stracić nasze kryptowaluty.

Niektórzy traktują giełdy kryptowalut jak portfele, na których można przechowywać cyfrowe waluty. Jest to jednak podejście obarczone dużym ryzykiem ze względu na niebezpieczeństwo zhakowania lub upadku giełdy. Jednakże trzeba zauważyć, że rzetelne platformy większość środków przechowują na tzw. zimnych portfelach niepodatnych na kradzieże i włamania, w przeciwieństwie do gorących portfeli służących jedynie do bieżącej obsługi transakcji.

Dodaj komentarz