Największa giełda

Nowa Zelandia definiuje kryptowaluty oraz ICO

Według oświadczenia wydanego przez Financial Markets Authority (FMA) – główny organ regulacji finansowych w Nowej Zelandii, wszystkie tokeny i kryptowaluty są papierami wartościowymi na mocy obowiązującego prawa.

FMA określiła kryptowaluty jako usługi finansowe, których dostawcy czyli giełdy, firmy oferujące portfele, brokerzy muszą spełniać określone wymagania:

Financial Markets Authority

ICO podlega w Nowej Zelandii rożnym regulacjom w zależności od tego czy jest oferowane klientom detalicznym. W rozumieniu prawa ICO może zostać uznane za jeden z czterech typów produktów finansowych: dłużne papiery wartościowe, akcje, zarządzane produkty inwestycyjne czy derywatywy.

Zgodnie z komunikatem wydanym przez FMA wszystkie kryptowaluty i tokeny uznaje się za papiery wartościowe, nawet jeśli nie są produktami finansowymi. Co oznacza, że mogą mieć potencjalny wpływ na osobę dokonującą inwestycji lub powodować powstanie ryzyka finansowego.

 

Dodaj komentarz