Największa giełda

Grayscale wygrywa z SEC – ETF na bitcoina coraz bliżej?

Sąd orzekł, że SEC musi ponownie rozpatrzyć wniosek Grayscale Investments o przekształcenie Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) w fundusz ETF.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła niedawno obrót dwoma funduszami kontraktów terminowych na bitcoin na giełdach krajowych, ale odmówiła zatwierdzenia funduszowi bitcoinowemu Grayscale. Składając petycję o ponowne rozpatrzenie postanowienia Komisji o odmowie, Grayscale utrzymuje, że proponowany przez nią produkt będący przedmiotem obrotu giełdowego jest zasadniczo podobny do kontraktów futures na bitcoina będących przedmiotem obrotu na giełdzie i powinny zostać dopuszczone do obrotu na NYSE Arca. Zgadzamy się – orzekła sędzia okręgowy Neomi Rao.

W werdykcie sędzia stwierdza, że ​​agencje federalne mają obowiązek „traktować podobne sprawy w jednakowy sposób”. Skoro SEC zatwierdził handel kontraktami furures i nie podał konkretnego powodu odrzucenia wniosku o ETF, to sędzia uznała tą decyzję za „arbitralną i kapryśną”.

Wydaje się, że problem nie polegał na odrzuceniu wniosku przez SEC, a raczej na tym, że agencja nie przedstawiła odpowiednich wyjaśnień. „Po pierwsze, aktywa bazowe – bitcoin i kontrakty terminowe na bitcoin – są ściśle ze sobą powiązane. Po drugie, umowy o współdzieleniu nadzoru zawarte z CME są identyczne i powinny charakteryzować się takim samym prawdopodobieństwem wykrycia oszukańczych lub manipulacyjnych zachowań na rynku kontraktów terminowych na bitcoiny i na rynku kasowym” – można przeczytać w werdykcie.

Werdykt nie nakazuje SEC natychmiastowego zatwierdzenia produktu Grayscale, a raczej ponowną weryfikację złożonego przez firmę wniosku.

„Komisja nie wyjaśniła odpowiednio, dlaczego zatwierdziła umieszczenie na giełdzie dwóch ETP kontraktów terminowych na bitcoiny, ale nie zatwierdziła Grayscale ETP na bitcoiny. Wobec braku spójnego wyjaśnienia takie nierówne traktowanie regulacyjne podobnych produktów, jest niezgodne z prawem. Dlatego też uwzględniamy petycję Grayscale do rozpatrzenia i uchylenie postanowienia Komisji” – stwierdzono w orzeczeniu.

Dodaj komentarz