Największa giełda

Amerykańskie banki chcą większego udziału w Bitcoin ETF

Główne banki i instytucje finansowe w Stanach Zjednoczonych wywierają presję na Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC), aby ponownie zdefiniować aktywa kryptograficzne, co pozwoliłoby im na większą obecność w tej dziedzinie, na przykład w przypadku niedawno zatwierdzonych funduszy typu spot Bitcoin.

W dniu 14 lutego koalicja grup branżowych, w skład której wchodzą Instytut Polityki Bankowej, Amerykańskie Stowarzyszenie Bankowców, Forum Usług Finansowych oraz Stowarzyszenie Przemysłu Papierów Wartościowych i Rynków Finansowych, złożyła swoje żądanie w piśmie do przewodniczącego SEC, Gary’ego Genslera.

Grupa zauważyła niedawne zatwierdzenie w USA produktów giełdowych z rynku kasowego Bitcoin (BTC), zauważając, że w tych zatwierdzonych produktach nie było amerykańskich banków jako depozytariuszy aktywów.

W piśmie zaapelowano do SEC o rozważenie zmiany w biuletynie rachunkowości pracowniczej 121 (SAB 121), wydanym w marcu 2022 roku, który zawiera wytyczne dotyczące rozliczania obowiązków związanych z przechowywaniem aktywów kryptograficznych.

Stwierdzono, że od wydania wytycznych minęły dwa lata, a w tym czasie doszło do “kilku istotnych zmian”, w tym zatwierdzenia kasowych funduszy ETF Bitcoin.

Obecne wytyczne nakładają na banki obowiązek utrzymywania aktywów kryptograficznych w swoim bilansie, co prowadzi do wysokich kosztów i utrudnia świadczenie usług przechowywania kryptowalut na dużą skalę.

Grupa teraz apeluje do SEC o zawężenie definicji aktywów kryptograficznych w SAB 121, aby wykluczyć tradycyjne aktywa zarejestrowane w blockchainie. W ten sposób uniknęłoby się stosowania ściślejszych wytycznych dotyczących kryptowalut dla aktywów takich jak tokenizowane depozyty.

W żądaniu zaznaczono również potrzebę zwolnienia banków z wymogów dotyczących bilansu, ale utrzymania wymogów dotyczących ujawniania informacji, co pozwoliłoby im prowadzić niektóre działania związane z kryptowalutami, zachowując przejrzystość dla inwestorów.

Dodaj komentarz