Największa giełda

Organy regulacyjne z Hongkongu rozważają wprowadzenie funduszy ETF typu spot na krypto

Organy regulacyjne z Hongkongu ogłosiły, że będą rozważać aplikacje dotyczące funduszy ETF typu spot na kryptowaluty .

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) oraz Urzędu Monetarnego Hongkongu (HKMA) pojawiło się w kontekście narastających spekulacji dotyczących zbliżającej się aprobaty przez amerykańską SEC funduszu ETF typu spot na bitcoiny.

Zgodnie z wspólnym oświadczeniem SFC i HKMA: otoczenie aktywów wirtualnych uległo zmianie od 2018 roku, kiedy SFC wprowadziła podejście regulacyjne skierowane “wyłącznie dla inwestorów profesjonalnych”. W ostatnim czasie Hongkong złagodził swoje podejście do kryptowalut, a organy regulacyjne zmieniły swoje stanowisko w sprawie ekspozycji detalicznej na aktywa cyfrowe.

W październiku SFC zaktualizowała zasady, umożliwiając szersze zaangażowanie inwestorów w inwestycje w kryptowaluty na rynku spot i ETF. W poprzednim miesiącu dyrektor generalna SFC, Julia Leung, zapowiedziała, że organ regulacyjny dąży do umożliwienia inwestorom detalicznym zakupu kryptowalutowych funduszy ETF na rynku kasowym, pod warunkiem eliminacji potencjalnych zagrożeń.

W piątkowym oświadczeniu obie instytucje zaznaczyły, że krajobraz aktywów wirtualnych dynamicznie się rozwija i przenika główny nurt finansów. SFC jest gotowa przyjmować wnioski o autoryzację różnych funduszy z ekspozycją na aktywa wirtualne, w tym fundusze typu spot zajmujące się wirtualnymi aktywami (ETF typu spot VA).

W kontekście rosnących oczekiwań co do zatwierdzenia spotowego ETF na bitcoiny przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w pierwszych tygodniach przyszłego roku, ogłoszenie to budzi spekulacje dotyczące potencjalnie wzrastających kwot w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz