Największa giełda

Amerykańscy senatorowie przygotowują ustawę o regulacji stablecoinów

Senatorki Cynthia Lummis i Kirsten Gillibrand zaproponowały nową ustawę dotyczącą monet stabilnych w nadziei na wprowadzenie regulacji w tej dziedzinie.

Projekt ustawy, który został przedstawiony w środę, ma na celu określenie sposobu funkcjonowania stablecoinów – cyfrowych walut, które utrzymują swoją wartość w połączeniu z innymi aktywami lub walutami – w Stanach Zjednoczonych. W ramach nowego projektu ustawy emitenci stablecoinów zostaliby objęci wymogami dotyczącymi rezerw i operacyjnych standardów, w tym konieczności tworzenia specjalnych spółek do emisji tych monet. Dodatkowo, emitenci musieliby handlować tokenami zabezpieczonymi dolarem.

Według projektu, stablecoin to cyfrowy aktyw powiązany z dolarem, służący jako środek płatniczy lub rozliczeniowy. Emitenci byliby zobowiązani do przewalutowania swoich aktywów na dolary, a te same aktywa nie kwalifikowałyby się jako papiery wartościowe. Nadzór nad emitentami spoczywałby zarówno na organach regulacyjnych stanowych, jak i federalnych. Ustawa narzucałaby także emitentom obowiązek posiadania w pełni zabezpieczonych aktywami rezerwowymi tokenów oraz ujawniania publicznie tych aktywów.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, emitenci musieliby także zatrudnić fundusz powierniczy nie będący depozytariuszem, który z kolei korzystałby z instytucji depozytowej jako subpowiernik. Projekt ustawy wydaje się także zabraniać algorytmicznych stablecoinów, które zazwyczaj nie są zabezpieczone, a ich wartość utrzymywana jest poprzez algorytmy.

Senator Gillibrand podkreśliła, że ramy regulacyjne dla stablecoinów są kluczowe dla utrzymania dominacji dolara amerykańskiego, a proponowana ustawa ma na celu ochronę konsumentów i przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz sankcjom. Senator Lummis podzieliła się tą opinią, dodając, że ustawa odpowiada na zapotrzebowanie na rozwój sektora finansowego oraz utrzymanie dominacji dolara.

Projekt ustawy ustala również limit 10 miliardów dolarów dla emitentów nie będących instytucjami depozytowymi, którzy mogą emitować stablecoiny płatnicze. Po przekroczeniu tej kwoty, emitent musi być instytucją depozytową. Obecnie największy emitent stablecoinów w USA, Circle, nie jest instytucją depozytową. Punchbowl News donosiło niedawno, że senator Chuck Schumer spotkał się z innymi ustawodawcami, aby omówić możliwe połączenie przepisów dotyczących stablecoinów z innymi ustawami.

Dodaj komentarz