Największa giełda

Ukraina coraz bliżej cyfrowej hrywny

Prezydent Ukrainy podpisał nową ustawę o usługach płatniczych, która daje Narodowemu Bankowi Ukrainy (NBU) możliwość emitowania cyfrowej waluty.

Ustawa ma za zadanie przyczynić się do unowocześnienia usług płatniczych na Ukrainie, wprowadzania innowacji i eksplorowania nowych możliwości w tym sektorze. Zgodnie z dokumentem NBU będzie miał prawo emitować „cyfrową walutę Narodowego Banku Ukrainy”.

Nowe prawo dostosowuje normy panujące na Ukrainie do prawodawstwa Unii Europejskiej pozwalając na dalsze zintegrowanie obu systemów.

W ramach ustawy mają powstać piaskownice regulacyjne do testowania nowych usług finansowych, a Narodowy Bank Ukrainy będzie współpracował ze start-upami z sektora prywatnego specjalizującymi się w branży fintech. Może to wpłynąć na szybszy rozwój ukraińskiej branży płatniczej, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz