Największa giełda

Trzy zdecentralizowane platformy łączą siły żeby stworzyć jeden token sztucznej inteligencji

Trzy firmy, Fetch.ai, SingularityNET i Ocean Protocol, zawarły porozumienie w sprawie scalenia swoich tokenów kryptograficznych w jeden, tworząc sojusz na rzecz zdecentralizowanej sztucznej inteligencji. Ich celem jest stworzenie kolektywu AI, który stanowi alternatywę dla istniejących projektów kontrolowanych przez duże firmy technologiczne.

Natywny token platformy Web3, Fetch.ai (FET), zostanie przekształcony w ASI (Artificial Superintelligence), który będzie miał łączną podaż około 2,63 miliarda tokenów i cenę początkową 2,82 dolara. Natywne tokeny SingularityNET i Ocean Protocol również zostaną włączone do ASI przy współczynniku konwersji około 0,433 do 1. Całość połączonego podmiotu ma być wyceniana na około 7,5 miliarda dolarów.

Firmy zamierzają utworzyć otwartą, zdecentralizowaną infrastrukturę sztucznej inteligencji na dużą skalę, zapewniającą większą przejrzystość i dostępność danych w porównaniu do istniejących systemów, które często działają w ukryciu przed opinią publiczną.

Zainteresowanie sztuczną inteligencją, szczególnie od początku 2023 roku, wzrasta, jednak pojawiają się obawy dotyczące tworzenia oligopolu przez największe firmy technologiczne. Dlatego firmy z branży blockchainowej i Web3 podjęły wysiłki, aby zaprezentować alternatywę, w której dane są bardziej transparentne i udostępniane między różnymi uczestnikami.

Dodaj komentarz