Największa giełda

Najnowszy audyt potwierdza pełne zabezpieczenie Tether

Spółka emitująca stablecoin Tether przedstawiła najnowszy raport, z którego wynika że USDT jest w pełni zabezpieczony w dolarach amerykańskich.

Audyt przeprowadziła firma Moore Cayman, która sporządziła raport na dzień 28 lutego. Zgodnie z nim, aktywa Tether zostały oszacowane na 35,3 miliarda dolarów, natomiast zobowiązania na 35,2 miliarda dolarów, z czego większość związana jest z wyemitowanymi USDT. Wynika z tego, że Tether jest w pełni zabezpieczony i pokrywa wszystkie do tej pory wyemitowane stablecoiny.

„Wszystkie tokeny Tether są w pełni wspierane przez rezerwy Tethera, jak pokazuje ta opinia” – powiedział główny radca Tether, Stuart Hoegner. Dodał również, że rezerwy Tethera są przetrzymywane w walutach fiducjarnych oraz ich odpowiednikach.

Moore Cayman, część firmy księgowej Moore Global z siedzibą w Londynie, przygotował raport na podstawie danych jakie dostarczył Tether.

„Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby zapewnić rozsądną podstawę dla naszej opinii atestacyjnej” – powiedział Moore Cayman. „Kierownictwo Tether Holdings Limited jest odpowiedzialne za swoje stwierdzenia zawarte w CRR, które odnoszą się do skonsolidowanych aktywów Tether Holding Limited w celu zabezpieczenia wyemitowanych skonsolidowanych zobowiązań”.

Dodaj komentarz