Największa giełda

Kryptowaluty powstałe w wyniku hard forka uznane ze przychód w interpretacji podatkowej

W interpretacji podatkowej nr 519876/I organ podatkowy uznał, że nie tylko zamiana jednej kryptowaluty na inną rodzi obowiązek podatkowy ale także uzyskanie kryptowalut w wyniku hard forka.

z tytułu transakcji dokonywanych na kryptowalutach przychód powstanie w momencie:

  • zamiany kryptowaluty/tokenów na walutę tradycyjną,
  • transakcji tradingowych typu przyjęcia pozycji krótkiej na danej kryptowalucie,
  • zamiany jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę, zamiana kryptowaluty na tokeny,
  • w przypadku rozgałęzienia ETH na dwie różne waluty (tzw. hard-fork).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Organ uznał, że kryptowaluty nie są legalnymi środkami płatniczymi, nie zmienia to jednak faktu że ich wartość łatwo można wyrazić w walucie tradycyjnej.

Nie zmienia to jednak faktu, że zamieniane rzeczy/prawa majątkowe mają swoją wartość, którą można określić (np. w przypadku zamiany bitcoin na ETH na giełdzie kryptowalut — giełda ta określa wartości zarówno bitocin, jak i ETH wyrażone w walucie tradycyjnej).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Interpretacja określa także moment powstania przychodu, w przypadku gdy obrót kryptowalutami odbywa się poza prowadzoną działalnością gospodarczą momentem powstania przychodu jest moment zawarcia transakcji. Natomiast jeśli obrót wirtualną walutą jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej momentem powstania przychodu jest:

za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. le, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Interpretacja odnosi się także do sposobu przeliczania przychodów i kosztów na złotówki.

Powyższe oznacza, iż dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwane przez podatników uzyskujących przychody z praw majątkowych, przychody i koszty wyrażone w walutach obcych należy przeliczać na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania tego przychodu lub poniesienia kosztu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

1 komentarz do “Kryptowaluty powstałe w wyniku hard forka uznane ze przychód w interpretacji podatkowej”

Dodaj komentarz