Największa giełda

Dubaj zakazuje prywatnych kryptowalut

Nowe przepisy w Dubaju mówią, że emitowanie i wszelka inna działalność związana z prywatnymi kryptowalutami jest zabroniona.

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) opublikowały długo wyczekiwane przepisy dla firm zajmujących się działalnością związaną z wirtualnymi aktywami.

Przepisy uwzględniają tzw. prywatne kryptowaluty, definiując je jako: „rodzaj aktywów wirtualnych, które uniemożliwiają śledzenie transakcji lub rejestr własności poprzez rozproszone księgi publiczne i dla których [dostawca usług zasobów wirtualnych] nie dysponuje technologiami ani mechanizmami łagodzącymi, które umożliwiałyby śledzenie lub identyfikację własności.”

Do takich walut można zaliczyć Zcash i Monero, które już od dawna przyciągają uwagę organów regulacyjnych, Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Europie. Nie jest jednak pewne czy zostaną one zakazane, ponieważ regulator dodał poprawkę, która może teoretycznie dopuszczać używanie kryptowalut takich jak Zcash. Przepisy będą potrzebować większego uściślenia, które jednoznacznie wskaże które aktywa są zabronione.

Dubaj zaprasza firmy kryptograficzne

ZEA bardzo usilnie pracują nad przyciągnięciem do siebie firm zajmujących się nowymi technologiami, w tym technologią blockchain. W zeszłym roku został utworzony specjalny organ regulujący działalność kryptograficzną w kraju. Organ regulacyjny ds. aktywów wirtualnych (VARA), stawia sobie za cel rozwój środowiska dla technologii blockchain w Dubaju, przy jednoczesnym stanowieniu jasnych przepisów i regulacji.

Ambitne plany VARA obejmują stworzenie w Dubaju regionalnego i międzynarodowego centrum dla wirtualnych aktywów. Z tego powodu, organ wprowadza jasne i przyjazne regulacje, mając nadzieję na przyciągnięcie firm i kapitału inwestycyjnego.

Dodaj komentarz