Największa giełda

Już 13 grudnia w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji: Waluty cyfrowe 4.0

waluty_cyfrowe_baner

Za nieco ponad tydzień w warszawskiej Akademi Leona Koźmińskiego odbędzie się czwarta już edycja konferencji Waluty cyfrowe: Problemy definicyjne i regulacyjne.

Na konferencję zapraszają: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie i Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Program konferencji naszpikowany jest wykładami i dyskusjami o tematyce walut wirtualnych i technologi blockchain.

Agenda:
10.30 Rejestracja
11.00 – 11.10 Prof. dr hab. Robert Rządca, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju ALK
Uroczyste otwarcie obrad
11:10 – 11.20 Dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego
Słowo wstępne
11.20 – 11.30 Dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK, Kierownik Zakładu Prawa
Handlowego i Rynku Kapitałowego
Słowo wstępne

Panel pierwszy
11.30 – 11.45 Mgr Agata Kaczyńska-Kral, Instytut Prawa Cywilnego UW
Rozważania nad budowaniem prawniczej siatki pojęciowej dla technologii
blockchain i nie tylko…
11.45 – 12.00 Mgr Jacek Czarnecki
Prawne aspekty zdecentralizowanych finansów
12.00 – 12.15 Dr Jarosław Szewczyk, RKKW Kwaśnicki Wróbel & Partnerzy
Pojęcie papieru wartościowego w kontekście tokenów cyfrowych
12.15 – 12.40 Dyskusja
12.40 – 13.10 Pauza kawowa

Panel drugi
13.10 – 13.25 Mgr Mariusz Tomasz Kłoda, UMK
Wykorzystanie technologii blockchain w sektorze kosmicznym
13.25 – 13.40 Marcelina Szwed-Ziemichód, Adwokat, doradca podatkowy, MSZtax
Opodatkowanie walut wirtualnych – nowe regulacje, nowe problemy
13.40 – 13.55 Dr hab. Krzysztof Piech, Profesor Uczelni Łazarskiego
Legalność ICO w Polsce w świetle opinii KNF dotyczącej TecraCoin
13.55 – 14.10 Dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK
Przegląd konkluzji na temat zastosowania technologii blockchain w wymiarze
sprawiedliwości (na kanwie ekspertyzy na zlecenie Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwości)
14.10 – 14.40 Dyskusja i zakończenie Konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny, rejestracji należy dokonać na tej stronie.

Miejscem spotkania będzie Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59 w Warszawie, Aula II.

Strona internetowa wydarzenia: Waluty cyfrowe 4.0, Problemy definicyjne i regulacyjne

Dodaj komentarz