Największa giełda

Inwestujesz w kryptowaluty, a masz już numer LEI?

Od 3 stycznia 2018 r. nieposiadanie kodu LEI będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia transakcji na papierach wartościowych i pozostałych instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kod LEI (Legal Entity Identifier) jest to:

20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442 nadawany przez tzw. jednostki LOU (Local Operating Unit), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej.

KDPW

Wymóg posiadania kodu LEI wynika z przepisów Unii Europejskiej i dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do raportowania, w tym:

■ EMIR – podmioty zawierające transakcje pochodne na rynkach regulowanych i OTC – opcje, kontrakty, itp.
■ MIFID II / MIFIR – podmioty zawierające transakcje na rynkach regulowanych.
■ CSDR – uczestnicy Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (CSD), w tym w typie Emitent.
■ SFTR – podmioty zawierające transakcje repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami

KDPW

Jeśli chodzi o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą to obowiązek posiadania kodu LEI mają te podmioty, które inwestują w ramach prowadzonego biznesu. Osoby, które inwestują okazjonalnie “po godzinach” kodu LEI posiadać nie muszą.

Jak się mają do tego kryptowaluty? Kod LEI muszą posiadać podmioty inwestujące głównie w akcje i finansowe instrumenty pochodne w tym opcje czy kontrakty. Kryptowaluty są uznawane za prawa majątkowe i na wielu giełdach można handlować opartymi na nich instrumentami pochodnymi.

Czy to oznacza, że wszyscy którzy handlują zawodowo kryptowalutami powinni posiadać numer LEI? Z pewnością powinni mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą a idąc tym tokiem myślenia jest duża szansa, że są zobowiązani również do posiadania numeru LEI.

kodu LEI potrzebują wszystkie podmioty prawne, które handlują akcjami i instrumentami pochodnymi (opcjami, kontraktami) na rynkach regulowanych i OTC, wszyscy uczestnicy centralnych depozytów papierów wartościowych (także emitenci) oraz podmioty zawierające transakcje repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.

strefainwestorow.pl

Uzyskanie kodu LEI wiąże się z niemałym wydatkiem finansowym, KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) wydaje taki kod za 493 zł. Ponadto kod nie jest wydawany jednorazowo, każde odnowienie na kolejne 12 miesięcy kosztuje 353 zł.

2 komentarze do “Inwestujesz w kryptowaluty, a masz już numer LEI?”

Dodaj komentarz