Inwestujesz w kryptowaluty, a masz już numer LEI?

Od 3 stycznia 2018 r. nieposiadanie kodu LEI będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia transakcji na papierach wartościowych i pozostałych instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kod LEI (Legal Entity Identifier) jest to:

20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442 nadawany przez tzw. jednostki LOU (Local Operating Unit), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej.

KDPW

Wymóg posiadania kodu LEI wynika z przepisów Unii Europejskiej i dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do raportowania, w tym:

■ EMIR – podmioty zawierające transakcje pochodne na rynkach regulowanych i OTC – opcje, kontrakty, itp.
■ MIFID II / MIFIR – podmioty zawierające transakcje na rynkach regulowanych.
■ CSDR – uczestnicy Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (CSD), w tym w typie Emitent.
■ SFTR – podmioty zawierające transakcje repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami

KDPW

Jeśli chodzi o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą to obowiązek posiadania kodu LEI mają te podmioty, które inwestują w ramach prowadzonego biznesu. Osoby, które inwestują okazjonalnie “po godzinach” kodu LEI posiadać nie muszą.

Jak się mają do tego kryptowaluty? Kod LEI muszą posiadać podmioty inwestujące głównie w akcje i finansowe instrumenty pochodne w tym opcje czy kontrakty. Kryptowaluty są uznawane za prawa majątkowe i na wielu giełdach można handlować opartymi na nich instrumentami pochodnymi.

Czy to oznacza, że wszyscy którzy handlują zawodowo kryptowalutami powinni posiadać numer LEI? Z pewnością powinni mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą a idąc tym tokiem myślenia jest duża szansa, że są zobowiązani również do posiadania numeru LEI.

kodu LEI potrzebują wszystkie podmioty prawne, które handlują akcjami i instrumentami pochodnymi (opcjami, kontraktami) na rynkach regulowanych i OTC, wszyscy uczestnicy centralnych depozytów papierów wartościowych (także emitenci) oraz podmioty zawierające transakcje repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.

strefainwestorow.pl

Uzyskanie kodu LEI wiąże się z niemałym wydatkiem finansowym, KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) wydaje taki kod za 493 zł. Ponadto kod nie jest wydawany jednorazowo, każde odnowienie na kolejne 12 miesięcy kosztuje 353 zł.

Powiązane posty

2 komentarze do wpisu „Inwestujesz w kryptowaluty, a masz już numer LEI?

Dodaj komentarz