Największa giełda

BlackRock otrzymał fundusze początkowe o wartości 100 tys. dolarów na Bitcoin ETF

Zgodnie z najnowszym zgłoszeniem firmy, nieznany inwestor zalążkowy zobowiązał się zakupić akcje o wartości 100 000 dolarów w dniu 27 października 2023 r. BlackRock (BLK) ujawnił tę informację w nowym wniosku złożonym do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Według zgłoszenia, “Inwestor kapitału zalążkowego zgodził się nabyć akcje o wartości 100 000 dolarów w dniu 27 października 2023 r. i tego samego dnia otrzymał 4000 akcji po cenie 25,00 dolarów za akcję (zwanej ‘akcjami zalążkowymi’).”

Kapitał zalążkowy to początkowe finansowanie umożliwiające sfinansowanie jednostek ETF, które stanowią podstawę funduszu, co pozwala na oferowanie i obrót akcjami na otwartym rynku.

Ostatnie zgłoszenie BlackRock ujawniło także pewne aspekty strategii zarządzania aktywami, w tym plany dotyczące opłat dla sponsora. Zgodnie z tymi planami, firma zamierza krótkoterminowo pozyskiwać Bitcoin lub gotówkę jako kredyt kupiecki od instytucji pożyczkowej. BlackRock może opłacać swoje honoraria, korzystając z tej formy pożyczki, zamiast zbywać BTC (aktywa ETF), co ma na celu minimalizację wpływu na cenę BTC.

Proponowany przez BlackRock “iShares Bitcoin Trust” będzie inwestować w bitcoiny, a nie w kontrakty terminowe związane z główną kryptowalutą. Obecnie jest to jedna z 13 aplikacji oczekujących na zatwierdzenie przez organy regulacyjne. Oczekuje się powszechnie, że SEC zatwierdzi jeden lub więcej spotowych funduszy ETF na początku przyszłego roku, przy czym analitycy Bloomberg szacują prawdopodobieństwo zatwierdzenia w styczniu na 90%.

Dodaj komentarz