Największa giełda

Zmiany opodatkowania kryptowalut w nowym projekcie ustawy

money time

Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy, w którym zawarto propozycje zmian dotyczących opodatkowania kryptowalut.

Dokument o nazwie: “Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, jest obecnie w fazie konsultacji i uzgodnień. Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów to III kwartał 2018 r.

W uzasadnieniu do projektu czytamy:

Projekt zawiera rozwiązania adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Celem regulacji wprowadzanych bądź modyfikowanych niniejszą ustawą jest szeroko rozumiane uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

Istotnym elementem projektu ustawy jest “kompleksowe uregulowanie w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi. Ze względu na specyfikę obrotu walutami wirtualnymi zasadne jest szczególne uregulowanie zasad opodatkowania dochodów osiąganych z tego tytułu, które ułatwią podatnikom prawidłowe rozliczanie się z dochodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi.”

Definicja waluty wirtualnej

W projekcie przyjmuje się definicję waluty wirtualnej w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Oznacza to, że waluta wirtualna to cyfrowe odwzorowanie wartości, jest nią zarówno kryptowaluta, jak i scentralizowana waluta wirtualna.

Ponadto waluta wirtualna jest wymienialna w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowana jako środek wymiany, może być także elektronicznie przechowywana lub przeniesiona oraz może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Przychody z obrotu kryptowalutami

Projekt zawiera propozycję uregulowania w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi:

Proponuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Do przychodów zaliczane będą przychody ze sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze oraz na wolnym rynku, czyli przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy.

Na równi ze sprzedażą walut wirtualnych traktowana będzie zapłata takimi walutami za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną oraz regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. W tym przypadku, przychód z kapitałów pieniężnych będzie odpowiadał cenie zakupionego towaru lub usługi.

Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi, niezależnie od tego czy dokonywana na giełdzie,czy też jednostkowo pozostanie obojętna w podatku dochodowym.

Projekt zakłada przyjęcie zasady samoobliczenia podatku, bez pośrednictwa płatnika. Podatek rozliczany będzie w zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatnicy nie będą zobowiązani wpłacać zaliczek na podatek.

Kopanie kryptowalut

W przypadku kopania kryptowalut przychody mogą być kwalifikowane w różny sposób:

Jeżeli „kopacz” będzie to robił na własny rachunek i sam sprzedawał waluty wirtualne (płacił nimi za towar/usługę), przychód z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych) powstanie u niego w momencie sprzedaży (zapłaty).

W przypadku, gdy „kopacz” będzie to robił na cudze zlecenie (umowa zlecenia, umowa o pracę itp.), wartość otrzymanych walut wirtualnych w ramach wynagrodzenia opodatkowana będzie jak wynagrodzenie za pracę (z tytułu umowy zlecenia), niezależnie od tego czy wynagrodzenie będzie wypłacone w walutach wirtualnych w całości czy w części. Natomiast w momencie sprzedaży przez „kopacza” tak pozyskanych walut (zapłaty nimi), powstały przychód kwalifikowany będzie do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych).

Płatności kryptowalutowe

Przyjęcie płatności przez przedsiębiorcę za towar/usługę w postaci waluty wirtualnej, traktowane będzie jak dwie umowy. Każda ze stron zawartej umowy będzie zarówno sprzedawcą, jak i nabywcą. Przychodem przedsiębiorcy ze sprzedaży np. towaru, będzie cena (wartość) tego towaru. Natomiast w momencie sprzedaży przez przedsiębiorcę tak pozyskanych walut (zapłaty nimi), powstały przychód kwalifikowany będzie do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych).

1 komentarz do “Zmiany opodatkowania kryptowalut w nowym projekcie ustawy”

  1. Póki co wszystkie swoje krypto waluty trzymam na elektronicznym portfelu i szczerze nie zastanawiałem się nad opodatkowaniem, ale Twój wpis dał mi do myślenia, dzięki za niego !

    Odpowiedz

Dodaj komentarz