Największa giełda

Zamknięte konto w banku WBK z powodu obrotu kryptowalutami

W internecie pojawił się list, w którym Bank Zachodni WBK wypowiada umowę klientowi ze względu na obrót kryptowalutami widoczny na rachunku. Bank stwierdził, że działalność podejmowana przez klienta związana z walutami wirtualnymi nie jest uregulowana przez polskie przepisy i ma prawo wypowiedzieć umowę przez wzgląd na zaistnienie podejrzenia o wykorzystywanie rachunku bankowego w celach niezgodnych z prawem.


kryptowaluty-bz-wbk

Serwis Bankier.pl poprosił Bank WBK o komentarz w tej sprawie, w odpowiedzi bank poinformował że podjął decyzję o nie nawiązywaniu współpracy z podmiotami zajmującymi się obrotem kryptowalutami oraz o zaprzestaniu takiej współpracy, w razie gdy już została podjęta. Dotyczy to m.in giełd i kantorów kryptowalutowych oraz innych klientów, których głównym przedmiotem działalności jest handel kryptowalutami. Bank zaznaczył, że ta decyzja nie dotyczy osób fizycznych kupujących i sprzedających cyfrowe waluty.

Z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy bankowej określony Prawem bankowym, Bank nie może się wypowiadać na temat poszczególnych klientów.

Natomiast, co do zasady Bank Zachodni WBK S.A., jako podmiot do którego zdefiniowanych w art. 50 ustawy Prawo bankowe obowiązków należy dołożenie szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków oraz obowiązków wypływających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązany jest przeciwdziałać sytuacjom, które mogą zagrozić bezpieczeństwu powierzonych Bankowi środków finansowych oraz dokonywać oceny ryzyka prania pieniędzy. Bank dąży do tego, aby nie prowadzić rachunków klientom, których działalność jest niezgodna z prawem.

Ponadto, wobec przypadków wykorzystywania kryptowalut również do nielegalnej lub nieetycznej działalności, Bank opierając się na określonej w kodeksie cywilnym zasadzie swobody umów podjął decyzję o nienawiązywaniu, co do zasady, relacji z podmiotami zajmującymi się obrotem wirtualnymi walutami  oraz o wycofywaniu się z tych relacji, gdy współpraca została już podjęta. Dotyczy to przykładowo giełdy kryptowalut, kantorów handlujących w przewadze kryptowalutami lub innych klientów, dla których taki handel jest głównym przedmiotem działalności. W swej decyzji Bank kierował się również stanowiskiem KNF, wskazującym na bardzo wysokie ryzyko inwestowania w kryptowaluty.

Nie wypowiadamy umów osobom fizycznym , które w sposób standardowy kupują/sprzedają kryptowaluty.

Bank Zachodni WBK

Dwa tygodnie temu świat kryptowalut został zelektryzowany przez wiadomość, że bułgarskie banki zamknęły konta giełdom kryptowalutowym. Czy polskie giełdy czeka ten sam los?

Czy Polska podąży śladem Bułgarii?

 

2 komentarze do “Zamknięte konto w banku WBK z powodu obrotu kryptowalutami”

  1. Pingback: Bank Pekao wypowiada umowę giełdzie EasyCoin – GIEŁDY KRYPTOWALUT
  2. Pewnego dnia ludzie wypną się na banki. Infrastruktura krypto ciągle się rozrasta.
    Jeśli ktoś się pogubił w tym, ile kasy posiada już w alternatywnych walutach,
    polecam stronkę którą napisałem dla siebie i przy okazji udostępniam wszystkim za darmochę: assetbalance.info.
    Jeśli rządy nie zaczną puszkować ludzi za posiadanie rzędu cyferek i literek stanowiących klucz prywatny, technologia która rewolucjonizuje finanse, obroni się bez dotacji UE na innowacyjność.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz