Największa giełda

Walka z cofaniem liczników za pomocą technologii blockchain

Parlament Europejski (PE) przedłożył raport przedstawiający sposoby na ograniczenie procederu cofania liczników w samochodach używanych. Jedną z zaproponowanych strategii jest użycie technologii blockchain.

System miałby działać na zasadzie istniejących już rozwiązań, które pozwalają na pobieranie danych dotyczących przebiegu z danych dostarczanych przez GPS i przechowywanie ich w bezpiecznych lokalizacjach. W samochodach miałyby być zamontowane urządzenia przekazujące informacje do chmury zabezpieczonej za pomocą technologii blockchain. Użytkownik w każdej chwili miałby dostęp do tych danych i za pomocą aplikacji mobilnej mógłby łatwo sprawdzić aktualny przebieg. W czasie sprzedaży samochodu udowodnienie jego przebiegu polegałoby na wygenerowaniu certyfikatu z aplikacji.

Pomysł na wykorzystanie technologii blockchain w walce z cofaniem liczników jest już rozwijany i pierwsze próby z jego wykorzystaniem zostały przeprowadzone. Niemiecka firma Innogy wraz ze strtupem BigchainDB pracuje obecnie nad projektem o nazwie CarPass. Ma on nie tylko zapobiec możliwości cofania licznika ale także stworzyć pełną cyfrową charakterystykę samochodu opartą na blockchainie. Perspektywicznie projekt CarPass oprócz pojazdów ma pozwolić na uzyskanie informacji o wielu innych materialnych przedmiotach.

Problem cofania liczników w samochodach używanych jest nagminny i technologia blockchain mogłaby stać się sposobem na jego rozwiązanie. Dodatkowo zapewniłaby wysoką ochronę danych co ma duże znaczenie dla Parlamentu Europejskiego.

The blockchain technology currently proposed by the car engineering and electronics industry would allow downloading mileage and GPS data from vehicles, and securing it on a “digital logbook”. Cryptography would provide users with a high level of protection, integrity and control of data. The frequency of data registration in the system can be modulated according to different needs and the information can be constantly validated
with GPS data. Eventually, this technology would also ease data certification (Chanson et al., 2017) and could be supported by the development of connected cars concept where all relevant vehicle data could be accessed remotely.

Parlament Europejski

Dodaj komentarz