Największa giełda

Uwaga! Ustalono termin składania roszczeń w sprawie Celsiusa

Jeśli należysz do osób poszkodowanych w wyniku upadku pożyczkodawcy Celsius, masz czas do stycznia na złożenie odpowiedniego roszczenia.

Sąd zatwierdził termin składania wniosków roszczeniowych w toczącym się postępowaniu upadłościowym Celsius Network. Każda poszkodowana osoba lub podmiot, w tym osoby fizyczne, spółki osobowe, korporacje, spółki joint venture i trusty, powinny do 3 stycznia 2023 roku złożyć roszczenie za pośrednictwem strony internetowej agenta ds. roszczeń Stretto .

„Sąd upadłościowy przychylił się do naszego wniosku o wyznaczenie terminu przedawnienia, czyli terminu, w którym wszyscy klienci mogą złożyć reklamację. Data została ustalona na 3 stycznia 2023 roku” – napisał Celsius w niedzielnym poście na Twitterze.

Złożenie roszczenia może ale nie musi wiązać się z przedstawieniem dowodu roszczenia. Jeśli klient upadłego pożyczkodawcy należy do grup wymienionych na stronie Steretto, nie będzie musiał udowadniać swoich roszczeń. Szczególnie jeśli roszczenia zostały już spłacone przez to, co pozostało z majątku firmy lub jeśli podobny formularz został już złożony u sekretarza sądu upadłościowego w Nowym Jorku. Instrukcje postępowania dla każdej osoby lub podmiotu zostaną wysłane na adres email powiązany z kontem Celsisus.

Upadek Celsius Network

Firma Celsius zajmująca się udzielaniem pożyczek straciła płynność w czerwcu tego roku i zamroziła wypłaty środków. Wkrótce po tym, w lipcu, firma złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11, ujawniając jednocześnie braki w bilansie sięgające 1,2 miliarda dolarów.

W toczącym się postępowaniu upadłościowym, wyszło na jaw, że Celsius mógł być niewypłacalny już w 2019 roku, ale sytuacja była ukrywana poprzez składanie fałszywych oświadczeń przez dyrektora generalnego Celsius, Alexa Mashinskiego.

Celsius będzie musiał się również zmierzyć z zarzutami o prowadzenie schematu Ponziego, ponieważ pojawiły się oskarżenia, że były pożyczkodawca wykorzystywał aktywa nowych użytkowników do pokrycia istniejących zysków i ułatwienia wypłat. Sędzia Martin Glenn z amerykańskiego sądu upadłościowego nakazał zbadanie sprawy wyznaczonemu przez sąd ekspertowi i oficjalnemu komitetowi wierzycieli Celsjusza.

Dodaj komentarz