Największa giełda

UOKiK ostrzega przed kryptowalutami w kampanii “Policz i nie przelicz się!”

Polski urząd UOKiK przygotował kampanię społeczną “Policz i nie przelicz się!”, zwracającą uwagę społeczeństwa na ryzyko utraty oszczędności i konieczność zachowania ostrożności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jedną z ryzykownych form inwestowania wymienioną przez urząd są kryptoaktywa.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował dwa spoty do emisji w telewizji i radiu, jeden ostrzegający przed inwestowaniem w nieruchomości, a drugi przed lokowaniem środków w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w tym kryptowaluty.

Spoty zwracają uwagę na ryzyko związane z inwestowaniem w projekty obiecujące duże zyski, które w przyszłości mogą przynieść realną stratę. W jednym ze spotów urząd zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z inwestowaniem w nieruchomości, których ceny w przyszłości mogą spaść, a stopy procentowe wzrosnąć.

W ramach kampanii został uruchomiony specjalny numer telefonu pod, którym konsumenci mogą uzyskać poradę związaną z planowaną inwestycją. Kampania ruszyła 6 września.

Dodaj komentarz