Największa giełda

Tym razem korzystna interpretacja podatkowa dla użytkowników kryptowalut

Pojawiła się kolejna interpretacja podatkowa o sygnaturze 0113-KDIPT2-1.4011.240.2017.2.MGR odnośnie sprzedaży kryptowalut oraz wymiany jednej kryptowaluty na inną. Organ uważa, że sprzedaż kryptowalut powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych jako sprzedaż praw majątkowych. Jeżeli chodzi o zamianę jednej kryptowaluty na inną to organ stwierdził, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie przewalutowania kryptowaluty na walutę tradycyjną bądź dokonania nią zapłaty za usługę lub towar.

Różnica w stosunku do opisanej przez nas poprzednio interpretacji polega na tym, że wnioskodawca jest osobą fizyczną, a działalność związaną z kryptowalutami wykonuje w sposób sporadyczny.

Niekorzystna interpretacja podatkowa dla użytkowników kryptowalut

Pierwsze z pytań wnioskodawcy dotyczyło tego jak należy zakwalifikować przychody uzyskane ze sprzedaży kryptowalut na potrzeby obliczenia podatku dochodowego. Organ wydający interpretację stwierdził, że czynność ta jest zaliczana jako zbycie praw majątkowych i należy się z niej rozliczyć na zasadach ogólnych.

Kryptowaluty stanowią przychody z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z powyższego źródła, należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy i wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ww. ustawy), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym będzie miała miejsce sprzedaż Kryptowaluty i w tym samym terminie wpłacić należny podatek.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Drugie pytanie wnioskodawcy dotyczyło zamiany jednego rodzaju kryptowaluty na inny i czy w związku z tym powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. W odpowiedzi organ stwierdził, że obowiązek z tytułu zamiany jednej kryptowaluty na inną powstaje dopiero w momencie sprzedaży kryptowaluty za walutę tradycyjną lub w momencie zapłacenia nią za towar bądź usługę.

Natomiast w przypadku zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty, należy wskazać, że rzeczywistą wartość Kryptowaluty można wycenić dopiero w momencie jej sprzedaży w zamian za walutę tradycyjną bądź dokonania zapłaty nią za towar bądź usługę. Tym samym, momentem powstania przychodów w związku z zamianą jednego rodzaju Kryptowaluty na inny, jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż – przewalutowanie na walutę tradycyjną, kiedy to Wnioskodawca otrzymuje określone wartości pieniężne.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

5 komentarzy do “Tym razem korzystna interpretacja podatkowa dla użytkowników kryptowalut”

 1. Jak w praktyce obliczać koszty? To nie jest tak, że kupiłem dokładnie jednego bitcoina, a potem sprzedałem dokładnie jednego bitcoina. Liczenie, co skąd się wzięło i ile kosztowało byłoby koszmarem.
  Czy można zrobić tak, że jak zainwestowałem 10 tys., a potem to urosło do 30 tys., to od wypłaty 10 tys. nie płacę podatku, bo to mój początkowy wkład, a potem zaczynam płacić przy dalszych wypłatach podatek 18% od całości?

  Odpowiedz
 2. Podoba mi się podejście, Krypto jest złe, kampania NBP i KNF, nieuznawane, ale jak gdzieś można wcisnąć podatek to już jest to dobry instrument, a do straty może US będzie dopłacał ?

  Odpowiedz
 3. Witam. Kupiłem 1 kryptowalutę , tego samego dnia przelałem to na inną giełdę i kupiłem za tą jedną inną kryptowalutę. Rozumiem że jako osoba fizyczna która operuje sporadycznie małą kwotą nie muszę płacić podatku od zamiany kryptowalut.
  Czy inne organy mogą wydać inną interpretację ? Czy mam zgłaszać do US wymianę tych kryptowalut ?

  Odpowiedz
 4. A jeśli zyskałem na kursie kryptowaluty, ale po przeliczeniu na pln straciłem ponieważ kurs np. usd/pln spadł, to w koncu zarobiłem czy straciłem? Dlaczego nie można obliczać zysku/straty dopiero przy zamianie usd na pln?

  Odpowiedz
  • Wtedy straciłeś. podatki obliczasz zawsze w przeliczeniu na złotówki. Jak sprzedajesz przykładowo Bitcoiny za dolary to i tak to musisz przeliczyć na złotówki.

Dodaj komentarz