Największa giełda

Tenset uruchmia automatyczny system wykupu tokenów 10SET

Projekt Tenset ogłosił uruchomienie systemu automatycznego wykupu tokenów 10SET. W perspektywie czasu zmniejszenie podaży powinno doprowadzić do wzrostu wartości tokenów.

Projekt Tenset rozpoczął niedawno współpracę z giełdą kryptowalut Kanga Exchange nabywając 2,1 miliona tokenów natywnych giełdy – KNG. Z racji funkcjonowania na platformie systemu Kanga PoS, Tenset będzie czerpał korzyści z posiadania KNG. Prezes Tenset poinformował, że wszystkie zyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na wykup tokenów 10SET z rynku, które następnie będą spalone. To zmniejszenie podaży powinno skutkować wzrostem ceny tokenów 10SET.

Na razie – WSZYSTKIE 100% wygenerowanych zysków z systemu POS firmy Tenset (2,1 MLN TOKENÓW KNG na POS) będzie wykorzystywane do ciągłego odkupywania 10setów z rynku!!

CEO Tenset

System odkupu tokenów 10SET będzie działał automatycznie, 24 godziny na dobę przez cały rok. CEO Tenset przewiduje, że zyski z programu Kanga PoS osiągną poziom 8 000-10 000 KNG, z czego całość zostanie przeznaczona na odkup 10SET.

Zyskowny system PoS Kanga

System PoS na giełdzie Kanga działa podobnie jak inne tego typu programy na giełdach kryptowalut, na przykład na Binance. Należy zablokować posiadane tokeny KNG, co upoważnia do czerpania zysków ze stakingu. Zyski zależą oczywiście od obrotów giełdy i pozyskanych w ten sposób prowizji i opłat. Kanga szacuje, że uczestnicy systemu PoS mogą zyskać za staking KNG 10-20 % w skali roku.

Aby uczestniczyć w PoS na giełdzie Kanga wystarczy tylko założyć konto, zakupić lub przelać posiadane tokeny KNG, następnie w polu Przelew wybrać z listy rozwijanej Wpłata na PoS. Można wybrać dowolną kwotę lub przelać na PoS wszystkie posiadane tokeny. Następnie należy kliknąć Przenieś KNG, upewnić się że wpisane dane są poprawne i przelać środki.

Mocna ekspansja giełdy Kanga

Giełda kryptowalut Kanga Exchange należy ostatnio do najszybciej rozwijających się platform kryptowalut w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Oprócz giełdy kryptowalut, Kanga oferuje możliwość wymiany kryptowalut w jednym z sieci 250 kantorów stacjonarnych lub w kantorze online. Za pomocą platformy można również uczestniczyć w projektach organizowanych przez stronę Mosaico, jak na przykład sprzedaż beczek Palikota oraz zakupić tokeny personalne tworzone przez firmę Sapieccy.

Dodaj komentarz