Największa giełda

Stellar podpisuje partnerstwo z Ministerstwem Ukrainy. Cena XLM w górę o ponad 50%

Fundacja Stellar Development oraz Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy, ogłosiły zawarcie partnerstwa w celu rozwoju ekosystemu aktywów wirtualnych. W praktyce oznacza to, że ukraińskie ministerstwo opracuje ramy dla cyfrowych aktywów na Ukrainie i stworzy infrastrukturę narodowej waluty cyfrowej wspólnie z Fundacją Stellar.

W ramach Memorandum of Understanding and Cooperation, które zostało podpisane 28 grudnia, Ministerstwo Transformacji Cyfrowej i Stellar będą pracować nad rozwojem nowoczesnej infrastruktury wirtualnego rynku aktywów i wzmocnieniem statusu Ukrainy jako innowacyjnego kraju cyfrowego na rynku finansowym w Europie Wschodniej.

Do głównych celów tego partnerstwa należeć będzie opracowanie ram prawnych dla rynku cyfrowych aktywów na Ukrainie. Ponadto współpraca obejmie opracowanie i wdrożenie narodowej waluty banku centralnego Ukrainy oraz wdrożenie i regulację obrotu stablecoinami na Ukrainie.

Prace w ramach podpisanego partnerstwa rozpoczną się jeszcze w styczniu 2021 roku.

Po ogłoszeniu tej informacji 4 stycznia, cena Stellar zaczęła gwałtownie rosnąć, osiągając w ciągu ostatnich 24 godzin ponad 50 % wzrostu.

Dodaj komentarz