Największa giełda

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin w sprawie projektu DasCoin

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin opublikowało oficjalne stanowisko w sprawie projektu DasCoin. Oświadczenie ma na celu poinformowanie opinii publicznej oraz mediów o zagrożeniach jakie niesie ze sobą DasCoin.

Stowarzyszenie podkreśla, że niezależnie od tego co głoszą osoby propagujące DasCoina, nie jest on oparty na technologii walut cyfrowych i posiada tylko jednego emitenta.

Ponadto Stowarzyszenie zwraca uwagę na nachalne praktyki stosowane przez sprzedawców DasCoina oraz na problemy związane z wycofaniem się z umowy zawartej z firmą odpowiedzialną za projekt.

Warto wiedzieć, że w firma stojąca za projektem DasCoin ma swoją siedzibę poza granicami Polski i z tego powodu w razie ewentualnych komplikacji nie możemy liczyć na pomoc polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin dot. DasCoin:

W związku z napływającymi do nas licznymi informacjami od wielu osób, w tym zaniepokojonych członków społeczności Bitcoin i walut cyfrowych w Polsce, chcielibyśmy zwrócić uwagę opinii publicznej i mediów na działalność międzynarodowej organizacji skupionej wokół projektu DasCoin.

DasCoin nie jest walutą cyfrową w ścisłym rozumieniu tego słowa. Nie jest oparty na takiej technologii i posiada tylko jednego emitenta. Mimo tego “monety” są sprzedawane jako “ulepszone bitcoiny”, co sugeruje, że twórcy projektu chcą najprawdopodobniej wykorzystać światową modę na inwestycje w waluty cyfrowe, by odnieść sukces na swoim rynku. “Monety” kupuje się także w ramach pakietów o określonych cenach. w DasCoin nie ma możliwości, tak jak to się dzieje w przypadku bitcoina, zainwestowania dowolnej kwoty np. 100 zł.

Ponadto osoby, które zgłosiły się do nas informują, że po zainwestowaniu swojego kapitału w DasCoin, miały problem z odstąpieniem od zawartej przez Internet umowy z tą firmą, mimo, że od jej podpisania nie minęło nawet siedem dni. Poszkodowani nie mogli także uzyskać porady i pomocy od Rzecznika Praw Konsumenta, ponieważ podmiot odpowiedzialny za sprzedaż “monet” jest zarejestrowany poza granicami Polski. Handel “coinami” odbywa się za pośrednictwem wyszkolonych przedstawicieli DasCoin, ponadto procesowi temu towarzyszą spotkania, na których wprost sprzedaje się nabywcom pakiety. W środowisku rzetelnych firm aktywnych na rynku walut cyfrowych taka sytuacja jest nie do pomyślenia. Nasze środowisko organizuje też co prawda dla osób zainteresowanych tematem bitcoina i jemu pochodnych spotkania, ale mają one formę szkoleń i wykładów, a nie usilnego namawiania do kupna konkretnych walut cyfrowych..

Jako Polskie Stowarzyszenie Bitcoin przestrzegamy wszystkich zainteresowanych inwestycją w DasCoin do ostrożnego i rozmyślnego działania, w tym do wcześniejszego skonsultowania się z nami w celu wyjaśnienia, czym różni się ten projekt od prawdziwych walut cyfrowych. Naszym priorytetem, jako organizacji promującej bitcoina i jemu pochodne waluty cyfrowe, jest promowanie rzetelnej wiedzy na ten temat oraz ostrzeganie przed zjawiskami mogącymi zaszkodzić wizerunkowi i rozprzestrzenianiu się technologii blockchain w Polsce i na świecie.

 

<span class="su-quote-cite">Filip Pawczyński, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin</span>

 

Dodaj komentarz