Największa giełda

Ruszają prace grupy roboczej ds. blockchain i kryptowalut w UKNF

grupa robocza knf

Dzisiaj tj. 4 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. blockchain i kryptowalut w Urzędzie KNF. Uczestnikami spotkania byli zarówno członkowie międzyresortowego Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), a także podmioty z branży kryptowalut i technologii blockchain, w tym przedstawiciele BitBay, Bitcan, InPay, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Obecni byli również przedstawiciele NBP.

Cel w jakim Grupa została powołana to: “rozpoczęcie przez UKNF dialogu z przedstawicielami rynku na temat technologii DLT/Blockchain, w tym walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) oraz innych tokenów cyfrowych, w kontekście właściwych uregulowań prawnych w tym zakresie, w tym przygotowanie Raportu końcowego z prac Grupy określającego stanowisko UKNF w przedmiotowym zakresie”. Grupa będzie pracować w wyodrębnionych podgrupach roboczych zajmujących się poszczególnymi aspektami.

Co wynikło z tego spotkania?

  • Firmy działające w zakresie kryptowalut doświadczające problemów z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi powinny zgłosić się do uczestnictwa w programie Innovation Hub, “za pośrednictwem którego organ nadzoru prowadzi dialog z podmiotami sektora FinTech udzielając im stosownych wyjaśnień na zadane zapytania”. W niedługim czasie ma zostać również powołana tzw. piaskownica regulacyjna, która będzie zajmować się wypracowaniem procedur dla podmiotów z branży.
  • Problemy w kontaktach z bankami, których obecnie doświadczają firmy z branży kryptowalut wynikają zdaniem KNF-u z niejasno przedstawionych procedur AML oraz prowadzeniem działalności w zakresie usług płatniczych, która wymaga uzyskania pozwolenia. W związku z tym firmy zajmujące się obrotem kryptowalutami powinny starać się o licencję Krajowej Instytucji Płatniczej. Taka licencja wymaga poważnych nakładów kapitałowych, na które nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić.

Kolejne spotkanie Grupy zaplanowano na 6 lipca, natomiast we wrześniu mają zostać przedstawione pierwsze efekty prac Grupy.

Spotkanie Grupy otworzył Marek Chrzanowski, Przewodniczący KNF, który odniósł się do ostatnio rozpoczętej kampanii ostrzegającej po raz kolejny przed kryptowalutami.

W niektórych kwestiach się różnimy, ale w niektórych jesteśmy ze sobą bardzo blisko. Nie jesteśmy do nikogo uprzedzeni. Jesteśmy postrzegani przez pryzmat działań ostrzegawczych, które realizujemy w ramach kampanii dotyczących zagrożeń na rynku finansowym, natomiast chcę podkreślić, że co do zasady nie jesteśmy przeciwnikami technologii blockchain i nie chcemy ograniczać jej rozwoju

Marek Chrzanowski, Przewodniczący KNF

Poniżej wideo, w którym Szczepan Bentyn rozmawia z Lechem Wilczyńskim (InPay), obecnym na spotkaniu Grupy.

#bitcoin breakfast 0.24, grupa robocza Blockchain przy KNF

Gepostet von Lech Wilczyński am Montag, 4. Juni 2018

 

Dodaj komentarz