Największa giełda

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin gotowe do pomocy w kampanii KNF

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin wystosowało list otwarty do Komisji Nadzoru Finansowego zgłaszając swoją gotowość do pomocy w kampanii informacyjnej dotyczącej kryptowalut.

Stowarzyszenie zapewniło o swoich kompetencjach w dziedzinie kryptowalut i przypomniało o swoim czynnym udziale w pracach Strumienia BlockchainDLT i Waluty Cyfrowe działającym przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Ponadto Stowarzyszenie wyraziło głęboką chęć przekazania społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat Bitcoina i innych walut cyfrowych, z uwzględnieniem niebezpieczeństw jakie niosą ze sobą niektóre z nich.

Szanowni Państwo!

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że zamierza rozpocząć kampanię informacyjną dotyczącą Bitcoina i innych walut cyfrowych. Jako Polskie Stowarzyszenie Bitcoin wyrażamy gotowość do wzięcia udziału w przygotowaniach merytorycznych wspomnianych działań. Nasi członkowie są ekspertami w rzeczonej dziedzinie, biorą czynny udział w pracach Strumienia Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe działającego przy Ministerstwie Cyfryzacji, jako prelegenci pojawiali się przez ostatnie trzy lata na licznych konferencjach i spotkaniach dotyczących tematu Bitcoina, technologii Blockchain oraz e-płatności. Reprezentanci KNF mieli kontakt z naszymi przedstawicielami m.in. w czasie spotkań Strumienia, więc są świadomi ich wiedzy i możliwości eksperckich. Informowanie społeczeństwa polskiego na tematy walut cyfrowych zdecydowanie mieści się w zakresie naszej działalności. Z tym większym entuzjazmem pomożemy KNF w planowanej kampanii.

Jesteśmy przekonani, że dzięki działaniu z osobami od lat zajmującymi się tematem walut cyfrowych i tworzącymi ten rynek niemal od początku jego istnienia, organy państwowe będą w stanie wypracować optymalne stanowiska względem tej innowacyjnej technologii i przygotować rzetelną kampanię zaznajamiającą Polaków z jej niuansami, a także niebezpieczeństwami związanymi z istnieniem projektów podszywających się pod “monety” oparte na Blockchainie. Uważamy za słuszne i konieczne stworzenie w porozumieniu z legislatorem szczegółowej definicji walut cyfrowych, dokładnych regulacji podatkowych dotyczących tego nowego rynku oraz przepisów usprawniających współpracę pomiędzy bankami a giełdami czy kantorami zajmującymi się Bitcoinem i jego pochodnymi. Mamy nadzieję, że ten list otwarty rozpocznie nowy etap w relacjach z KNF, zaś nasza wiedza pomoże w zorganizowaniu odpowiedniej kampanii informacyjnej.

 

Z poważaniem,

Filip Pawczyński

Prezes Stowarzyszenia

Dodaj komentarz