Największa giełda

Polski Urząd Skarbowy po raz pierwszy licytuje Bitcoina

Urząd Skarbowy w Gliwicach poinformował, że na licytację zostanie wystawiony BTC – to jeden z pierwszych tego typu przypadków w Polsce.

Za niecały miesiąc, US w Gliwicach przeprowadzi licytację, której przedmiotem będzie 0,12728813 Bitcoina (BTC). W licytacji wziąć może udział każdy, a cena wywoławcza została ustalona na 9.527,30 zł czyli o około 35 % mniej niż wartość Bitcoinów sprzedanych po obecnej cenie. W komunikacie można przeczytać, że Urząd oszacował wartość licytowanych BTC na 12.703,00 zł, z czego wynika że zamierza sprzedać kryptowalutę za 75 proc. szacowanej wartości.

Pierwsza licytacja Bitcoina w Polsce

US w Gliwicach będzie należał do polskich pionierów w tego typu licytacjach, jednak jak podkreśla sama skarbówka, sam proces nie będzie odbiegał od innych standardowych licytacji przeprowadzanych przez urząd skarbowy. W licytacji może wziąć udział każdy, kto uprzednio wpłaci wadium, a Bitcoiny zostaną sprzedane temu, kto zapłaci najwięcej.

Po przeprowadzeniu licytacji zostanie przekazany klucz publiczny do środków, a cała procedura bedzie mieć miejsce w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach przy ulicy Dubois 16. Podczas tej procedury, podobnie jak w standardowych licytacjach, obecny będzie prokurator oraz pracownik US w Gliwicach.

Licytacja została zlecona przez prokuratora, a wystawiona kryptowaluta pochodziła właśnie z zabezpieczenia prokuratorskiego.

Licytacje cyfrowych walut nie są już niczym niezwykłym w Stanach Zjednoczonych, gdzie ostatnio amerykańskie władze pozyskały 50 676 Bitcoinów pochodzących z działalności przestępczej.

Licytacje BTC w Stanach Zjednoczonych, były już wcześniej przeprowadzane, po tym jak udało się odzyskać środki pochodzące z działalności w darknecie. Takim praktykom podlegają także środki odzyskane po upadku podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami.

Dodaj komentarz