Największa giełda

PKO BP zarejestrował swoją cyfrową walutę PLCOIN

PLCOIN to cyfrowa waluta opracowywana przez PKO BP, której logo i nazwa zostały ostatnio zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.

Na początku stycznia w Urzędzie Patentowym zastrzeżony został znak słowno-graficzny dla PLCOIN. Jest to kolejny krok banku PKO BP w kierunku emisji własnej cyfrowej waluty.

plcoin

Należy wspomnieć, że bank już w październiku 2017 roku zastrzegł kilka nazw, które kojarzą się z polską walutą cyfrową. Należały do nich: Poland coin, Pol coin, Pole coin, Pola coin czy PL coin. Zdaniem banku były to jedynie działania zabezpieczające, aby nie dać się zaskoczyć zmieniającej się rzeczywistości.

W 2018 roku PKO BP testował również swój własny blockchain, którego opracowanie zostało dofinansowane kwotą 6 milionów złotych pozyskanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Badano między innymi możliwości wykorzystania łańcucha bloków do przeprowadzania operacji bankowych, a także opcje emisji i sprzedaży tokenów oraz usługi związane z inteligentnymi kontraktami.

Cyfrowy złoty w kręgu zainteresowań NBP

Bank PKO BP nie jest jedynym podmiotem na polskiej scenie dążącym do emisji cyfrowej waluty. Narodowy Bank Polski w grudniu poinformował o intensyfikacji działań w kierunku emisji polskiego cyfrowego złotego.

„Narodowy Bank Polski od 2017 r. na bieżąco monitoruje stan i zakres prac nad CBDC na świecie. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) oraz ze zweryfikowanymi przez NBP informacjami, systematycznie przybywa banków centralnych zaangażowanych w prace nad CBDC. Do nich z pewnością zaliczyć można NBP. Według danych BIS, do końca lipca 2021 r. 56 banków centralnych opublikowało wyniki swoich badań. Wiele banków centralnych, w tym NBP, intensyfikuje rozpoczęte wcześniej prace” – napisał bank.

Prace nad cyfrowym złotym są ściśle związane z działaniami podejmowanymi przez Europejski Bank Centralny, który również uważnie bada możliwości i potrzebę wprowadzenia cyfrowego euro. „Jako najistotniejsze uwarunkowanie zewnętrzne dla Polski należy wskazać prace prowadzone przez Europejski Bank Centralny wraz z Eurosystemem nad możliwym wprowadzeniem cyfrowego euro, mając na uwadze wysoki udział strefy euro w handlu zagranicznym Polski” – dodał bank.

1 komentarz do “PKO BP zarejestrował swoją cyfrową walutę PLCOIN”

Dodaj komentarz