Największa giełda

Warsaw Block, 30 listopada

30 listopada w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie Warsaw Block. Organizatorami spotkania są Coinfirm oraz SKN Austriackiej Szkoły Ekonomii. Zaproszeni prelegenci…

Co to są kryptowaluty

Co to są kryptowaluty

Kryptowaluty oparte są na rozproszonym systemie księgowym bazującym na kryptografii, przechowującym informacje o stanie posiadania w łańcuchu bloków zwanym blockchain. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu (portfelami) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki.

Kryptowaluty jak zacząć – opis kryptowalut

Kryptowaluty nie są przez większość krajów uznawane za jednostkę walutową, czy pieniądz elektroniczny, dzięki czemu tworzenie jednostek w ramach wbudowanego w system algorytmu (tzw. wydobywanie lub wykopywanie) jest legalne.

Kryptowaluty można gromadzić w portfelach, do których dostęp mają tylko właściciele kluczy prywatnych. Transakcje dokonywane za pomocą kryptowalut wymagają potwierdzenia, tzw. konsensusu czyli zgody użytkowników sieci. Ten konsensus może być osiągany za pomocą różnych metod, m.in Proof of Work który wymaga rozwiązania skomplikowanego zadania, przy użyciu dużej mocy obliczeniowej. W wyniku wykonywania takiej pracy najczęściej powstają nowe jednostki kryptowaluty, proces ten zwany jest kopaniem kryptowalut. Inne rodzaje konsensusów to: Proof of Stake czy Delegated Proof of Stake.

Kryptowaluty prognozy – czy warto inwestować w kryptowaluty

Które kryptowaluty wybrać - najpopularniejsze kryptowaluty

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem kryptowalut do zainwestowania, możesz mieć trudny orzech do zgryzienia. Rynek cyfrowych aktywów rozwinął się na tyle, że można wybierać z pośród setek kryptowalut i tokenów kryptowalutowych.

Dobrym punktem wyjścia jest zainteresowanie się czym dana kryptowaluta się charakteryzuje i jakie problemy zamierza rozwiązywać, czy jest to jeden z projektów zdecentralizowanych finansów DeFi czy może waluta służąca głównie do dokonywania płatności. Kolejnym ważnym aspektem jest analiza kursu danej kryptowaluty, jaki ma potencjał i jak jej cena kształtowała się na przestrzeni czasu.

Elementem który ma niebagatelne znaczenie jest rozwój platformy i zaangażowanie ze strony deweloperów. Kryptowaluty które są ciągle ulepszane i unowocześniane mają większą szansę na sukces wśród setek innych cyfrowych aktywów.

Kryptowaluty dla początkujących

Najpopularniejsze kryptowaluty mają największą kapitalizację rynkową i największą płynność. Jest też największe prawdopodobieństwo że przetrwają bessę na rynku kryptowalut. Najpopularniejszą kryptowalutą jest Bitcoin, jednak istnieje kilkaset innych kryptowalut. Utworzenie niektórych z nich miało przy okazji zrealizować różne cele, na przykład Ethereum ma za zadanie tworzenie i obsługę smart kontraktów. Istnieją też plany zbudowania na planie kryptowaluty rynku prognostycznego. Dobrze jest też sprawdzić na jakiej giełdzie można kupić lub sprzedać daną kryptowalutę, jaka jest jej płynność i zainteresowanie ze strony innych inwestorów.