Największa giełda

Morgan Stanley ujawnia posiadane przez klientów jednostki Bitcoin ETF

Z dokumentów wynika, że na koniec marca gigant z Wall Street posiadał fundusz Bitcoin Trust firmy Grayscale o wartości około 270 milionów dolarów.

Na dzień 31 marca Morgan Stanley miał prawie 270 milionów dolarów ulokowane w GBTC. Inwestycje te prawdopodobnie były dokonywane w imieniu klientów, a nie przez sam bank.

Według zgłoszenia 13F, Morgan Stanley posiadał na dzień 31 marca udziały w funduszu Bitcoin Trust (GBTC) Grayscale o wartości 269,9 miliona dolarów. Inne duże banki, takie jak JPMorgan, Wells Fargo i UBS, również ujawniły swoje udziały w spotowych funduszach bitcoin w pierwszym kwartale.

Warto zauważyć, że te zakupy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy banków na przyszłość kursu bitcoina. Prawdopodobnie zostały one dokonane w imieniu klientów zajmujących się zarządzaniem majątkiem lub były związane z obowiązkami animatora rynku i/lub uczestnika ETF. Morgan Stanley umożliwił swoim klientom inwestowanie w spotowe fundusze ETF oparte na bitcoinie krótko po ich zatwierdzeniu w styczniu, ale wyłącznie na zasadzie niezamówionej, co oznacza, że to klient musiał zaproponować inwestycję brokerowi.

Dodaj komentarz