Największa giełda

Morgan Stanley kupił udziały w funduszu bitcoinowym Grayscale

Jeden z największych amerykańskich banków Morgan Stanley, zainwestował w fundusz bitcoinowy Grayscale Bitcoin Trust.

Zgodnie z raportem złożonym do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Morgan Stanley na dzień 30 kwietnia posiadał 28 298 akcji Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Wartość tych udziałów na koniec kwietnia wynosiła około 1,3 miliona dolarów.

Inwestycja została dokonana poprzez Morgan Stanley Europe Opportunity Fund, fundusz inwestujący w firmy o uznanej pozycji, które wykazują znamiona silnego rozwoju. Głównym celem funduszu są inwestycje w aktywa, które „zespół inwestycyjny uważa za niedowartościowane w momencie zakupu”.

Bank Morgan Stanley na czele z Jamiem Dimonem, długo był przeciwny inwestowaniu w BTC, w ostatnim czasie jednak to podejście zdecydowanie uległo zmianie. Bank twierdzi teraz, że jego fundusze instytucjonalne mogą posiadać nawet do 25 % udziałów w Bitcoinie.

Dodaj komentarz