Największa giełda

MicroStrategy wyemituje kolejne 400 mln $ długu na zakup Bitcoina

Niezaspokojony apetyt na Bitcoina, sprawia że spółka MicroStrategy zamierza wyemitować kolejne 400 milionów dolarów papierów dłużnych, które mają zostać przeznaczone na zakup BTC.

MicroStrategy planuje zaoferować 400 milionów dolarów w formie uprzywilejowanych zabezpieczonych papierów dłużnych z terminem wykupu w 2028 r. Oferta będzie skierowana do inwestorów klasy instytucjonalnej.

Obecnie firma posiada w swoich zasobach już 92 079 BTC, co zgodnie z dzisiejszą wartością Bitcoina, jest warte ponad 3 miliardy dolarów. Część z nich pozyskano za gotówkę ale większość w ramach wyemitowanych obligacji.

Zabezpieczeniem obligacji mają być istniejące aktywa spółki, nie obejmujące obecnych udziałów w Bitcoinie. W komunikacie czytamy, że obligacje będą “w pełni i bezwarunkowo gwarantowane przez MicroStrategy Services Corporation na zasadzie zabezpieczenia nadrzędnego”.

Z oświadczenia MicroStrategy wynika również, iż powstanie nowy podmiot o nazwie MicroStrategy LLC, odpowiedzialny za przechowywanie pozyskanych BTC. Ogłoszenie obejmowało również uruchomienie innego podmiotu o nazwie Micro Strategy Services Corporation.

Dodaj komentarz