Największa giełda

Merlin Group wycofuje się z planów utworzenia własnej kryptowaluty

merlin group

Program lojalnościowy mLoyality, który miał być owocem współpracy spółki Merlin Group i firmy Krypto Jam został zawieszony – jak poinformował PulsBiznesu.

W ramach umowy Krypto Jam miał się zająć stworzeniem tokenu użytkowego będącego podstawą programu lojalnościowego mLoyality. Wdrożenie programu planowano w pierwszym kwartale 2019 r., umowa została jednak rozwiązana za porozumieniem stron. Prezes Merlin Group nie wyklucza, że spółka powróci do projektu mLoyality, ale nie wcześniej niż w przyszłym roku.

Zawiesiliśmy prace nad realizacją programu mLoyalty ze względu na wdrożenie strategicznie ważniejszych projektów, mających na celu wzmocnienie pozycji rynkowej i kondycji finansowej Merlina oraz mało atrakcyjną aktualnie sytuację na rynku kryptowalut. Niewykluczone, że wrócimy do tego projektu w przyszłości, jednak nie wcześniej niż w przyszłym roku. Obecnie koncentrujemy się na integracji operacyjnej, logistycznej oraz informatycznej przejętej w zeszłym roku spółki Profit M oraz rozbudowie własnego centrum logistycznego w Ożarowie Mazowieckim, co powinno przynieść wymierne korzyści dla grupy jeszcze w drugiej połowie tego roku

Łukasz Szczepański, prezes Merlin Group

Powodem wycofania się z planów utworzenia własnego tokena była m.in. potrzeba wdrożenia innych, strategicznie ważniejszych projektów, ale nie bez znaczenia jest również kondycja rynku kryptowalut, która w ocenie spółki “nie sprzyja pełnej i efektywnej realizacji zawartych w Umowie celów”. Poniżej znajdziecie treść oficjalnego komunikatu Merlin Group:

Rozwiązanie umowy o współpracy z Krypto Jam SA      

Podstawa prawna                                                                                                                       

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.              

Treść raportu:                                                                                                                               

W nawiązaniu do raportu ESPI 18/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 lutego 2019 roku rozwiązana została umowa o współpracy z dnia 23 sierpnia 2018 roku, zawarta pomiędzy Spółką oraz Krypto Jam SA. Umowa dotyczyła tokenizacji lojalności klientów e-commerce w ramach Merlin Group S.A. przez stworzenie programu lojalnościowego mLoyalty, opartego na tokenach użytkowych.

Rozwiązanie umowy nastąpiło na mocy porozumienia stron, nie generując wzajemnych roszczeń oraz zobowiązań finansowych podmiotów w niej uczestniczących, w tym Emitenta.

W ocenie Spółki – uwzględniającej wielomiesięczną analizę techniczną rynku kryptowalut w ostatnim kwartale 2018 oraz w pierwszych tygodniach 2019 roku – kondycja rynku cyfrowych walut, na którym bazować miały tokeny stanowiące podstawę projektu mLoyalty, nie sprzyja pełnej i efektywnej realizacji zawartych w Umowie celów. Tym samym rozwiązanie Umowy o współpracy z Krypto Jam SA podyktowane jest w szczególności zewnętrznymi okolicznościami, na które tak Spółka, jak też Krypto Jam SA nie miały bezpośredniego wpływu.

Dodaj komentarz