Największa giełda

Co to jest kryptowaluta?

Co to jest kryptowaluta

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informacje o stanie posiadania w łańcuchu bloków zwanym blockchain. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki.

Kryptowaluty nie są przez większość krajów uznawane za jednostkę walutową, czy pieniądz elektroniczny, dzięki czemu tworzenie jednostek w ramach wbudowanego w system algorytmu (tzw. wydobywanie lub wykopywanie) jest legalne.

Najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin, jednak istnieje kilkaset innych kryptowalut np.: Litecoin, EthereumRipple, NEM, Ethereum ClassicDash, Stratis, Monero, Bytecoin. Utworzenie niektórych z nich miało przy okazji zrealizować inne cele, na przykład namecoin tworzy zdecentralizowany system DNS, a peercoin stara się bardziej równomiernie rozłożyć dochody z wydobywania swych jednostek. Istnieją też plany zbudowania na planie kryptowaluty rynku prognostycznego.

Kryptowaluty można gromadzić w portfelach, do których dostęp mają tylko właściciele kluczy prywatnych. Transakcje dokonywane za pomocą kryptowalut wymagają potwierdzenia, tzw. konsensusu czyli zgody użytkowników sieci. Ten konsensus może być osiągany za pomocą różnych metod, m.in Proof of Work który wymaga rozwiązania skomplikowanego zadania, przy użyciu dużej mocy obliczeniowej. W wyniku wykonywania takiej pracy najczęściej powstają nowe jednostki kryptowaluty, proces ten zwany jest kopaniem kryptowalut. Inne rodzaje konsensusów to: Proof of Stake czy Delegated Proof of Stake.

Dodaj komentarz