Największa giełda

Japonia precyzuje kwestie prawne ICO

Japońska Agencja ds. Usług Finansowych wydała w piątek oświadczenie precyzujące kwestie prawne ICO w Japonii. W oświadczeniu Agencja informuje o zagrożeniach związanych z ICO oraz przedstawia szczegółowo regulacje jakie ich dotyczą.

Użytkownicy zostają ostrzeżeni przed ryzykiem związanym z niestabilnością cen ICO oraz niebezpieczeństwem nadużyć finansowych dotyczących wypuszczanych tokenów.

For users: Risks of ICOs
A digital token issued in an ICO has the following high risks;
– Price volatility: The price of a token may decline or become worthless
suddenly.
– Potential for fraud: ICOs usually provide a white paper. However,
there are possibilities that the projects in the paper are not
implemented, or the goods and services planned are not offered in
reality. Frauds taking advantage of ICOs are reported in the media.
(Note) A white paper is the document which puts together the use of
funds collected in an ICO, the content of the ICO project, the way to
sell a token, etc.Financial Services Agency

Japonia nie stworzyła osobnych regulacji dotyczących ICO, ale zaproponowała użycie dwóch istniejących już przepisów. Pierwszy z nich ma zastosowanie jeśli ICO zostanie uznane za wirtualną walutę, podlega wtedy ustawie o usługach płatniczych i musi być zarejestrowane w Lokalnym Biurze Finansowym, będącym delegowanym organem premiera.

Jeśli jednak ICO posiada cechy inwestycji, to zakup za pomocą wirtualnej waluty jest uznany na równi z zakupem poprzez legalny środek płatniczy i podlega ustawie o instrumentach finansowych i giełdach.

Dodaj komentarz