Największa giełda

Hongkong dołącza do wyścigu po cyfrową walutę

Urząd Monetarny Hongkongu opublikował białą księgę badającą potencjał przyszłej cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC).

Hongkong od jakiegoś czasu bada możliwości utworzenia cyfrowego dolara Hongkongu (e-HKD). W oficjalnym dokumencie opublikowanym przez Urząd Monetarny przedstawione zostały potencjalne możliwości stworzenia, a następnie emisji e-HKD.

Biała księga stanowi pierwszy krok w naszych technicznych poszukiwaniach e-HKD. Wiedza zdobyta podczas tych badań, wraz z doświadczeniem, które zdobyliśmy w innych projektach CBDC, pomogłaby w dalszych rozważaniach na temat projektu technicznego e-HKD”

Dyrektor generalny HKMA

W białej księdze rozważano potencjalne techniczne aspekty wprowadzenia cyfrowej waluty, wraz z określeniem możliwych zysków i strat takiego rozwiązania. Hongkong planuje utworzenie systemu dwupoziomowego zaprojektowanego raz z myślą o centralnej emisji poprzez Bank Hongkongu, a dwa dla „banków komercyjnych w celu dystrybucji i rozpowszechniania zarówno rCBDC, jak i pieniądza elektronicznego wspieranego przez CBDC”.

Zdaniem HKMA “Tylko pośrednicy (banki i dostawcy usług płatniczych [dostawcy usług płatniczych]) – którzy są stosunkowo bardziej godni zaufania – mogą uczestniczyć w warstwie hurtowej, podczas gdy warstwa detaliczna jest systemem otwartym dostępnym dla ogółu społeczeństwa”.

Biała księga ujawniła siedem głównych problemów związanych z emisją cyfrowej waluty: prywatność, interoperacyjność, wydajność i skalowalność, cyberbezpieczeństwo, zgodność, niezawodność i odporność operacyjną oraz możliwości funkcjonalne oparte na technologii.

HKMA zaprasza teraz do dyskusji środowisko akademickie i przemysłowe, w celu dalszego rozważenia potencjalnych zysków i strat związanych z wprowadzeniem e-HKD.

Wspólna waluta cyfrowa Hongkongu oraz Tajlandii

Pierwsze dążenia Hongkongu do stworzenia waluty cyfrowej przypadają na 2017 rok, kiedy to HKMA wraz z Bankiem Tajlandii rozpoczęły współpracę mającą na celu zbadanie potencjału CBDC dla płatności transgranicznych. Projekt o nazwie InthanonLionRock jest w kolejnej fazie rozwoju i dołączyły do niego banki centralne Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Chin.

Inicjatywa ma doprowadzić do stworzenia zunifikowanej waluty cyfrowej ułatwiającej dokonywanie płatności pomiędzy państwami.

Chiński cyfrowy juan

Chińska inicjatywa stworzenia waluty cyfrowej banku centralnego jest na etapie zdecydowanie bardziej zaawansowanym niż w innych krajach. Cyfrowy juan przeszedł już wiele testów, także w obrębie płatności detalicznych dokonywanych przez mieszkańców.

Ostatnie szacunki mówią o 5 miliardach dolarów transakcji z użyciem e-CNY. W 2022 roku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie cyfrowy juan zostanie przetestowany na wielką skalę, także przez obywateli z poza Chin.

Dodaj komentarz