Największa giełda

Hong Kong zezwolił inwestorom indywidualnym na handel kryptowalutami zgodnie z nowym prawem

Hong Kong wydał oświadczenie, zgodnie z którym inwestorzy detaliczni będą mogli handlować kryptowalutami od czerwca 2023.

Komisja Papierów Wartościowych i Finansów (SFC) ogłosiła dziś wprowadzenie nowych zasad, które umożliwią inwestorom indywidualnym handel kryptowalutami. Podejście to różni się znacznie od tego prezentowanego przez wiele azjatyckich krajów, w tym rząd chiński.

„Kompleksowe ramy regulacyjne Hongkongu dotyczące aktywów wirtualnych są zgodne z zasadą„ tej samej działalności, tego samego ryzyka, tych samych zasad ”i mają na celu zapewnienie solidnej ochrony inwestorów i zarządzanie kluczowymi ryzykami” – powiedziała Julia Leung, dyrektor generalna SFC.

Platformy obrotu aktywami wirtualnymi, będą mogły ubiegać się o pozwolenie na oferowanie handlu kryptowalutami po spełnieniu wytycznych, które będą obejmować między innymi takie aspekty, jak wymogi bezpieczeństwa przechowywania aktywów, segregacja aktywów klientów i standardy cyberbezpieczeństwa.

Niegdyś Hong Kong był centrum, w którym swoją przygodę zaczynało większość kryptowalutowych biznesów. Następnie zostały wprowadzone bardzo rygorystyczne zasady, które zezwalały tylko inwestorom instytucjonalnym posiadającym kapitał nie mniejszy niż 1 milion USD na handel kryptowalutami. Dzisiaj Hong Kong na powrót zamierza umożliwić inwestowanie w cyfrowe aktywa szerokiej grupie osób.

Rozmowy o przywróceniu takiego pozwolenia trwały już od dłuższego czasu, ale oświadczenie SFC wskazuje, że ostateczne porozumienie zostało osiągnięte. Częścią niezbędnych zabezpieczeń do udzielenia tego pozwolenia jest wdrożenie systemu licencjonowania dla dostawców usług zasobów wirtualnych (VASP), które ma zacząć obowiązywać od 1 czerwca.

Nowe regulacje mogą stać się szansą na szersza ekspansję kryptowalut w regionie, a nawet globalnie. firmy kryptowalutowe potrzebują jednoznacznych ram prawnych żeby z sukcesem rozwijać swoją działalność. Hong Kong jednocześnie na powrót może stać się kolebką biznesów zajmujących się cyfrowymi aktywami

Dodaj komentarz