Największa giełda

Coinbase ujawnia dane swoich użytkowników Urzędowi Skarbowemu

Amerykańska giełda kryptowalut Coinbase została zmuszona do ujawnienia danych 14 tysięcy swoich użytkowników amerykańskiemu odpowiednikowi Urzędu Skarbowego – Internal Revenue Service.

Ujawnienie tych danych jest wynikiem procesu wszczętego przez Internal Revenue Service (IRS) w celu uzyskania pełnej dokumentacji 500 000 amerykańskich klientów giełdy Coinbase z lat 2013-2015. Po trwającym ponad rok procesie liczba tych roszczeń została zredukowana do 14 000 użytkowników, zmniejszony został też zakres wymaganej dokumentacji.

Giełda nie podała kryteriów na podstawie, których wyłoniono te 14 000 użytkowników ale poinformowała, że zostaną oni odpowiednio wcześniej zawiadomieni o tym fakcie.

Giełda Coinbase w ramach ochrony prywatności swoich klientów domagała się aby IRS całkowicie odstąpiło od swoich żądań. Choć udało się znacząco zredukować liczbę klientów, których dane zostaną ujawnione (o 97 %) to nadal pozostaje te 14 000 użytkowników, których dane trafią do IRS.

In fact, Coinbase has already earned a big win. The government initially sought private financial records of approximately 500,000 account holders. In response to Coinbase’s continuing fight, the IRS significantly reduced the scope of the summons to approximately 14,000 customers. Although this 97% reduction in impacted customers is a big win for our customers, the IRS still took Coinbase to court to obtain a sweeping set of customer records. Today we argued, even as narrowed, the summons is still unjustified and invasive to our customers.

Coinbase

1 komentarz do “Coinbase ujawnia dane swoich użytkowników Urzędowi Skarbowemu”

  1. Pingback: Amerykanie posiadający kryptowaluty otrzymają listy ostrzegawcze od urzędu podatkowego – Kryptowaluty

Dodaj komentarz