Największa giełda

Celsius składa wniosek o upadłość

Po tym jak w połowie czerwca Celsius zablokował wypłaty, dzisiaj podzielił się informacją o złożeniu oficjalnego wniosku o upadłość.

Miesiąc temu firma pożyczkowa Celsius poinformowała o problemach z płynnością, czego następstwem było wstrzymanie wypłat, swapów i przelewów między kontami. Dziś firma złożyła w sądzie oficjalny wniosek o upadłość z Rozdziału 11 „aby zapewnić Spółce możliwość ustabilizowania jej działalności i dokończenia kompleksowej transakcji restrukturyzacyjnej, która maksymalizuje wartość dla wszystkich interesariuszy.”

Czy Celsius faktycznie wznowi działalność?

Celsius dodał, że posiada 167 milionów dolarów w gotówce, co ma zapewnić „wystarczającą płynność, aby wesprzeć niektóre operacje podczas procesu restrukturyzacji.”

Firma twierdzi, że dąży do wznowienia działalności, zamierza na bieżąco wypłacać pensje i świadczenia dla pracowników jeśli sąd wyrazi na to zgodę. Jeśli chodzi o roszczenia klientów platformy, to będą one rozpatrywane zgodnie z procedurą złożonego wniosku.

Swoje ostrzeżenie odnośnie spółki Celsius wydał Departament Regulacji Finansów USA, który twierdzi, że ​​„Celsius jest głęboko niewypłacalny i brakuje mu aktywów i płynności, aby wypełnić swoje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków i innych wierzycieli.”

Powtórka z Mt.Gox?

Pomimo dobrych chęci jakie wydaje się mieć Celsius odnośnie wznowienia działalności, to wielu uczestników rynku obawia się że będzie to sytuacja przypominająca sprawę Mt.Gox. Niegdyś największa giełda na świecie w 2014 roku wstrzymała wypłaty po ataku hakerskim. Byli klienci giełdy po dziś dzień nie otrzymali rekompensat, choć sprawa cały czas jest w toku.

W ostatnim komunikacie Nobuaki Kobayashi, powiernik w procesie likwidacji Mt.Gox, powiedział że przygotowania do spłaty wierzycieli są już na końcowym etapie i powinny rozpocząć się pod koniec sierpnia.

Dodaj komentarz