Największa giełda

Binance Oracle połączy BNB Chain z zewnętrznym światem

Giełda Binance uruchomi swoją „wyrocznię” łączącą sieci blockchain ze światem zewnętrznym.

Oracle czyli wyrocznia, to usługa umożliwiająca zdecentralizowanym sieciom dostęp do danych z zewnętrznych źródeł. Wyrocznia ma zadanie umożliwić inteligentnym kontraktom dostęp do zewnętrznych danych i ich wykonywanie w oparciu o dane wejściowe pozyskane spoza łańcucha.

Wyrocznia jest swoistym kanałem do przesyłania danych, a nie samym ich źródłem. Dane jakie mogą być przesyłane są praktycznie niezliczone, począwszy od cen aktywów czy surowców po prognozy pogody. Oracle może działać dwukierunkowo, co oznacza że dane mogą być przesyłane zarówno z zewnętrznych źródeł do sieci blockchain, jak i odwrotnie.

Usługi zapewniane przez wyrocznie są niezbędne do prawidłowego działania zdecentralizowanych sieci, które są w stanie magazynować dane, ale nie mogą niezależnie weryfikować ich autentyczności. Brak takich wiarygodnych danych może być przyczyną nieprawidłowości w działaniu protokołów i wykorzystywania tego przez hakerów próbujących ukraść środki z łańcucha.

Czym jest Binance Oracle?

Giełda Binance ogłosiła 26 października 2022, że Binance Oracle zostanie uruchomiona jeszcze w tym miesiącu. Usługa umożliwi ekosystemowi BNB Chain oraz wszystkim aplikacjom działającym w oparciu o ten blockchain, rozwój z korzyścią dla użytkowników oraz całej branży blockchain.

Binance Oracle przyniesie korzyść dla około 1400 aplikacji działających w Binance Chain, z czego 10 zostało już zintegrowanych z usługami wyroczni. Docelowo usługa ma obsługiwać także inne łańcuchy bloków, poza Binance Chain.

Wyrocznia Binance kładzie duży nacisk na zabezpieczenia przed awariami oraz działaniami hakerskimi. System sygnatur progowych zapewnia rozproszony mechanizm podpisywania, chroniący przed istnieniem pojedynczego punktu awarii w bezpieczeństwie danych. Także autentyczność danych jest stale sprawdzana za pomocą klucza publicznego Binance, co ma zapewnić nienaruszalność danych w trakcie przesyłania.

Początkowo wyrocznia Binance będzie obsługiwać ceny indeksowe pobierane z kilku dużych scentralizowanych giełd kryptowalut, zapewniając ich wiarygodność i dokładność.

gif-binance

Dodaj komentarz