Największa giełda

#1 EOS European Meetup, 3 listopada w Warszawie

eos european meetup

Celem EOS European Meetup jest kształcenie i promowanie EOS wśród szerokiej rzeszy użytkowników w Europie Środkowej i Wschodniej. Na spotkaniu poruszone zostaną tematy: 

– Podstawy EOS – podstawowa architektura, szybkość, skalowalność i aktualny plan rozbudowy. 

– Obecny stan rzeczy w EOS. Obejmuje to zdrowie łańcucha, bieżące problemy i politykę Delegated Proof of Stake. Omówione zostaną także mechanizmy decentralizacji EOS i ich odporność na cenzurę, a także interesujące fakty dotyczące wewnętrznych działań na rzecz EOS, w tym zarządzania. 

– Stan rozwoju oprogramowania, narzędzi i aplikacji rozproszonych w systemie EOS.

Spotkanie odbędzie się 3 listopada o godzinie 14:00 w Campus Warsaw na ul. Ząbkowskiej 27/31. Miejsce można zarezerwować na stronie internetowej wydarzenia: #1 EOS European Meetup

Dodaj komentarz