V Digital Money & Blockchain Forum, 25 kwietnia w Warszawie

V forum

W 2016 roku, po wcześniejszych pionierskich edycjach Digital Money & Blockchain Forum,  tematyka dotycząca walut cyfrowych na czele z bitcoinem oraz  technologii blockchain nabrała w Polsce nowego rozmachu. Stało się tak za sprawą Ministerstwa Cyfryzacji, które dostrzegło znaczenie tych innowacyjnych rozwiązań dla prowadzonych w naszym kraju działań  przyspieszających jego digitalizację, przede wszystkim w zakresie nowoczesnej e-administracji. W ramach rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” latem 2016 roku wystartował strumień „Blockchain i kryptowaluty”, prowadzący prace w 5 grupach tematycznych. Wystartował także Polski Akcelerator Technologii Blockchain,  a w Sejmie w końcu 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych poświęcone tematyce walut cyfrowych. Jednym słowem, po okresie pewnego zastoju,  dokonało się w naszym kraju w latach 2016-2017 wyraźnie widoczne ożywienie i przyspieszenie w interesujących nas sprawach. Niestety początek roku 2018 przyniósł kolejne zagrożenia dla tej tematyki i prowadzonych w naszym kraju działań badawczych i rynkowych opartych na technologii blockchain, zwłaszcza w sferze ich płatniczych i finansowych zastosowań. Na szczeblu centralnych instytucji państwowych,  głównie w obawie o  powtórzenie się w  Polsce afery typu Amber Gold, zaczęły się ich skoordynowane działania wymierzone w rynek walut cyfrowych, w gruncie rzeczy nie poprzedzone pogłębioną merytoryczną oceną tego zjawiska – technologii i procesów rynkowych. Działając w ten sposób  władze naszego kraju chyba nazbyt pochopnie tworzą fakty dokonane, eliminując Polskę z grona  krajów innowacyjnych i tym samym zaprzeczając sobie samym, gdy kiedy indziej deklarują swój kurs na nowoczesność, przedsiębiorczość,  innowacyjność, otwartość,  akceptację ryzyka i stwarzanie warunków dla nowych przełomowych biznesów.

Nie ma więc wątpliwości, że zaplanowane na 25 kwietnia br., piąte już  Digital Money & Blockchain Forum – konferencja o naukowym charakterze –  może i powinno stać się istotną płaszczyzną wymiany poglądów na wiele dziejących się wokół nas spraw, zarówno tych  pozytywnych, jak i tych budzących także uzasadniony niepokój, które zazwyczaj  w określonej skali  towarzyszą nowym zjawiskom . Oczywiście istotny jak zawsze będzie  też kontekst międzynarodowy, albowiem tematyka  zwłaszcza dotycząca technologii blockchain przeżywa na świecie prawdziwy rozkwit.

Ze względu na aktualny stan spraw, wiodący temat tegorocznego Forum to pytanie o to, czy Bitcoin i blockchain ominą Polskę?
a jego rozwinięcie będą stanowić problemy opisane skrótowo jako Technology, Business, Payment, Commerce, Security, Law i Compliance.

Piąta  edycja Digital Money & Blockchain Forum odbędzie się 25 kwietnia 2018r. w sali konferencyjnej Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. I podobnie jak w latach minionych zostanie poświęcona następującym kluczowym zagadnieniom:

  • technologia i bezpieczeństwo, w tym kwestia zużycia energii w procesie kopania walut cyfrowych oraz finansowe i niefinansowe możliwości wykorzystania technologii blockchain
  • praktyka biznesowa i aspekty społeczne rynku walut cyfrowych
  • aspekty prawne – regulacyjne i podatkowe, krajowe i zagraniczne – rynku walut cyfrowych i technologii blockchain
  • Świat Zdecentralizowany.

Pomysłodawcą i organizatorem Digital Money & Blockchain Forum jest – na zasadzie  wyłączności – Medien Service Sp. z o.o.

Bilety w cenie 400 zł dostępne są na tej stronie. Od tej ceny przysługują zniżki dla członków PSB i uczestników z ramienia administracji. Można zapłacić za pośrednictwem Bitcoina.

Strona internetowa wydarzenia: V Digital Money & Blockchain Forum

Agenda spotkania

Powiązane posty

Dodaj komentarz